ATRAKCJE,MOŻLIWOŚCI / TOURIST ATTRACTIONS
  • zwiedzanie Krakowa - nieograniczone możliwości ( Wawel, Rynek Główny, Kazimierz i wiele innych ... )
  • Wieliczka - kopalnia soli
  • lokalne perełki - Dolinka Grzybowska , Skała Kmity , Dolinki Jurajskie , szlak Zamków
  • Auschwitz - Muzeum w Oświęcimiu .
  • rozległe tereny rekreacyjne sprzyjające spacerom uprawianiu biegów, joggingu , nordic walkingu


- Krakow city tour , huge posibilities (Wawel castel, Main Squere, Kazimierz and others...) .
- Wieliczka mine salt tour .
- local natural monuments , resources : Valley Grzybowska , Kmita Rock , Jurajskie Valleys , Turist castle route
- Auschwitz Birkenau Museum in Oswiecim 

- recreations area for walks , running, jogging, nordic walking